Advokatbyrån LEGE arbetar med alla frågor som rör vårdnad och vårdnadstvister. Vi är juridiska ombud och bistår dig genom hela förfarandet i domstol. Ta kontakt med oss redan idag så bokar vi in ett möte. Vi sätter dina behov i centrum och erbjuder fullt stöd under processens gång.
Du når oss på 08-655 00 00 eller kontakt@lege.se. TELEFONJOUR 8-20


Kontakta oss!

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan vara en mycket mödosam process, men vi hjälper dig med det juridiska. Vi besitter all den nödvändiga kunskap som krävs för att ge ett professionellt stöd i vårdnadsfrågor.

Läs Mer

Om Oss

LEGE är verksamma i hela landet och har lång erfarenhet av familjerätt. Vi utarbetar skräddarsydda lösningar för alla våra klienter.

Läs Mer

Boka rådgivning

Kontakta oss redan idag för kostnadsfri telefonrådgivning. Därefter bokar vi in ett möte där vi tillsammans diskuterar hur vi bör gå vidare i ärendet.

Kontakta

Välkommen

Välkommen till Advokatbyrån LEGE - en byrå med inriktning på familjerätt. Hos oss står du som klient alltid i centrum. Vi bevakar dina intressen och finns alltid tillgängliga för dig när du behöver oss.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor, då vi erbjuder fri telefonrådgivning. Vi är verksamma i hela landet och har telefonjour 08.00 – 20.00.

Kontakta oss

Advokatbyrån LEGE AB
Tegnérgatan 35
111 61 Stockholm

Telefon: 08-665 00 00
[javascript protected email address]

VI TILLVARATAR DINA INTRESSEN I EN VÅRDNADSTVIST

Välkommen till Advokatbyrån LEGE. Vi har lång erfarenhet av familjerätt. Hos oss står du som klient alltid i centrum – vi tillvaratar och bevakar dina intressen, och vid behov kan du nå oss även utanför kontorstid.

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon eller e-post, oavsett var du bor i landet, så tveka inte att kontakta oss för mer information. Du når oss på telefonnummer 08-665 00 00 eller via kontaktformuläret.

Vi har telefonjour 08.00 – 20.00.

Många tror att det är dyrt att anlita en jurist vid familjerättsliga ärenden, så är dock inte fallet. Oftast täcks kostnaderna för juridiska ärenden av Rättsskydd, ett moment i hemförsäkringen. Täcks kostnaderna inte av Rättsskyddet kan du i vissa fall få Rättshjälp. Kontakta oss så berättar vi mer.

Barnets rätt – det är alltid barnet som står i centrum

Tänk på att det är för barnens skull som en vårdnadstvist genomförs – inte för att göra föräldrarna nöjda. FN:s Barnkonvention säger i artikel 3: "Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn" och artikel 18 säger "Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling". 

Det innebär alltså att en vårdnadstvist skall ses som en sista utväg, då ett barn i grunden har rätt till god kontakt med båda sina föräldrar. Sverige ratificerade Barnkonventionen som ett av de första länderna år 1990. Att ratificera en konvention innebär att man har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.

Oavsett om du själv tycker att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder av en eller flera anledningar har barnet själv rätt att ha en annan åsikt. I Sverige tar domstolarna hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Hur kan du bevisa att du är lämplig?

Var aktiv i alla beslut som rör dina barn, även före eventuella problem uppstår. Att visa sig engagerad och att utgöra en naturlig del i barnets vardag är en viktig faktor i bedömningen.

Om det är så att du väljer att flytta ut från den adress där barnet är skrivet, var tydlig med att du gör detta för barnets skull och se även till att ordna med ordentlig möjlighet för barnet att vistas hos dig. Barnet skall ha möjligheten att kunna bo hos dig på samma villkor som barnet är vant hos hemma i det ursprungliga hemmet.

Var samarbetsvillig. Att du aktivt försöker hitta lösningar som är konstruktiva för barnet är en viktig del av bedömningen som görs. Den förälder som aktivt försöker sabotera för den andra parten eller svartmåla denne inför barnet utan egentlig grund riskerar att förlora vårdnaden om barnet.

lagbok

Viktigt med trygg hjälp vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en emotionell tvist. Det handlar om ditt barn som du älskar. Känslorna vill gärna ta överhanden och det är lätt att tappa greppet om situationen.

Vikten av att ha tillgång till en neutral part, som dessutom har omfattande erfarenhet av vårdnadstvister ur ett juridiskt perspektiv, kan inte nog betonas. Våra jurister på LEGE har lång erfarenhet och kan hjälpa dig genom hela processen.

Läs gärna mer om vårdnadstvister här