VÄLKOMMEN

Vänd dig till Advokatbyrån LEGE när du behöver en advokat eller jurist som sätter dig som klient i centrum. Vi tillvaratar och bevakar dina intressen, och finns där du behöver oss och när du behöver oss. Vi har generösa telefontider som innebär att du kan komma i kontakt med oss även utanför kontorstid.

Vi på LEGE utgår från Stockholm men är verksamma i hela Sverige. Det innebär att vi i många fall kan mötas där du finns.

Vi gör alltid vårt yttersta för att hålla kostnaderna nere för dig som klient, genom att utreda möjligheterna till rättshjälp eller rättsskydd.

Många ärenden kan lösas relativt snabbt via får kostnadsfria telefonrådgivning. I annat fall hittar vi en passande tid för ett möte.

Våra medarbetare

Advokat Karl Potapoff
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-665 39 00
E-post:
karl.potapoff@lege.se

Jelena Malm
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-533 86 40
E-post: jelena.malm@lege.se

Chanelle Malmqvist
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-665 39 05
E-post: chanelle.malmqvist@lege.se

Johan Hultqvist
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-660 70 05
E-post: johan.hultqvist@lege.se

Fredrik Hansson
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-665 39 07
E-post: fredrik.hansson@lege.se

Maria Kruse
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-355 64 44
E-post: maria.kruse@lege.se

Johanna Mohlin
Biträdande jurist
Tel: 08-665 00 00
Mobil: 073-665 39 02
E-post: johanna.mohlin@lege.se

 

 

 

Ta kontakt med oss gällande frågor om vårdnadstvist redan idag!