Tegnérgatan 35
TEL: 08-665 00 00

VÄLKOMMEN

Vänd dig till Advokatbyrån LEGE när du behöver en advokat eller jurist som sätter dig som klient i centrum. Vi tillvaratar och bevakar dina intressen, och finns där du behöver oss och när du behöver oss. Vi har generösa telefontider som innebär att du kan komma i kontakt med oss även utanför kontorstid.

Vi på LEGE utgår från Stockholm men verkar i stora delar av Sverige. Det innebär att vi i många fall kan mötas där du finns.

Vi gör alltid vårt yttersta för att hålla kostnaderna nere för dig som klient, genom att utreda möjligheterna till rättshjälp eller rättsskydd.

Många ärenden kan lösas relativt snabbt via får kostnadsfria telefonrådgivning. I annat fall hittar vi en passande tid för ett möte.

handskak

Ta kontakt med oss gällande frågor om vårdnadstvist redan idag!