^

VÅRDNADSTVIST

Vårdnadstvist

När föräldrar genomgår en skilsmässa eller separation och inte kommer överens om barnen är sista utvägen att en domstol får bestämma ifråga om vårdnad, barnenes boende eller umgänget är att en domstol bestämmer om detta. Föräldrarna är då i en vårdnadstvist eller umgänges- eller boendetvist rörande barnen.

Det finns olika former av vårdnad

  • Automatisk vårdnad. Båda föräldrarna får automatiskt gemensam vårdnad om båda föräldrarna är gifta när barnet föds eller om de senare gifter sig. Likaså får modern automatiskt ensam vårdnad om hon inte är gift.
  • Gemensam vårdnad. Om två gifta föräldrar skiljer sig så kvarstår den gemensamma vårdnaden om barnen. Detsamma gäller om två sambos som har gemensam vårdnad separerar.
  • Om en förälder vill ha ensam vårdnad om barnen eller att barnen skall bo med denne eller vill ha umgänge med barnen. Om föräldrarna kommer överens i dessa frågor kan de hos familjerätten skriva ett om detta som sedan måste godkännas av socialnämnden. Det är om föräldrarna inte kommer överens som en vårdnadstvist mm blir aktuell.
  • Gemensam vårdnad med växelvis boende. En lösning efter en skilsmässa eller separation mellan två föräldrar är att man behåller den gemensamma vårdnaden och att barnen bor växelvist en vecka i taget hos föräldrarna.

 

Barnets bästa ska vara fokus

Barnets bästa är alltid i fokus i en vårdnadsfråga.  Föräldrarnas bekvämlighet eller smärtsamma upplevelser är sekundära när det handlar om att bestämma ifråga om vårdnad, umgänge. Två föräldrar som har gemensam vårdnad måste helt enkelt sätta sig ner och hitta den absolut bästa lösningen för barnet.

Det finns flera faktorer som bör vägas in när man ska bestämma hur den gemensamma vårdnaden ska se ut. Närhet till kompisar, skola och fritidsintressen är några sådana faktorer. För många familjer fungerar det bäst med växelvis boende varannan vecka. I dessa fall är det dock fördelaktigt om föräldrarna bor nära varandra, något som underlättar barnets regelbundna flyttar mellan två bostäder.

En annan vanlig variant är att barnen har ett fast boende hos den ena föräldern och träffar den andra exempelvis under helger och skollov. Hur man väljer att göra är upp till varje enskilt föräldrapar. Viktigast är som alltid att ni hittar en fungerande lösning och att barnet inte kommer i kläm på något vis.  

Vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare innebär att du har ansvaret för barnet – det gäller både behov och rättigheter. Är någon ensam vårdnad om barnen är den denne som beslutar om dagisplats, skolan, att få pass, läkarbesök mm.

I Sverige finns i lag angivet att alla barn har rätt till en bra relation med båda föräldrarna, i de fall där det finns två föräldrar. Det är alltså viktigt att båda föräldrarna medverkar för att påverka barnets utveckling och uppfostran.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.20 sep 2017