^

Artiklar

Socialnämndens roll i vårdnadsfrågor

1 nov 2018

I frågor som rör vårdnad och umgänge med barn efter en separation mellan föräldrarna spelar kommunens socialnämnd, via socialtjänsten, en stor roll. Av de ungefär 50 000 barn som varje år berörs av föräldrars separation är det ungefär 7 000 som blir föremål för en tvist om vårdnaden eller umgänget. Socialtjänstens uppgift är att hjälpa [...]


Vårdnad vid missbruk

31 okt 2018

Att ha barn med en före detta partner som missbrukar alkohol eller droger ger upphov till mycket oro kring hur ens barn har det när det besöker den andra föräldern. Om man med säkerhet vet att den andra föräldern uppträder berusad eller drogad när han eller hon har barnet hos sig vill man så klart [...]


Forskare varnar för att barns bästa åsidosätts i vårdnadstvister

25 okt 2018

Annika Rejmer är filosofie doktor i rättssociologi och arbetar som docent vid Uppsala universitet, på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Hon har skrivit en sammanställning med aktuell forskning kring barn som är föremål för en vårdnadstvist mellan föräldrarna.  Hon har speciellt tittat på handläggningen och om barnen har blivit delaktiga i den familjerättsliga processen. Orsaken [...]


LVU UTREDNING | Hur går en LVU-utredning till?

14 maj 2018

Om socialtjänsten får in misstankar om att ett barn far illa är socialtjänsten enligt lag skyldig att genomföra en utredning om barnets förhållanden. Det kan vara en orosanmälan från familjen, eller från exempelvis en släkting, skolpersonal eller polisen. ”Målet med utredningen är alltid att komma fram till vad som är bäst för barnet” Socialtjänsten gör [...]


VÅRDNADSTVISTER STATISTIK

5 mar 2018

Antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol har fördubblats på tio år, enligt statistik som SVT har tagit fram. Trots att alla Sveriges kommuner förmedlar familjerådgivning och samarbetssamtal så ökar alltså antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol. Antalet har fördubblats på de tio åren som undersökts mellan 2007 och 2016. Antalet har ökat från 3 247 till [...]


HUR LÅNG TID TAR EN VÅRDNADSTVIST?

25 jan 2018

Hur lång tid en vårdnadstvist tar i praktiken varierar från fall till fall. Det beror också på hur saken handläggs. Man kan i sammanfattning säga att en vårdnadstvist som slutar med en överenskommelse vid första sammanträdet i tingsrätten tar 3-5 månader. Om det inte blir någon överenskommelse då och det skall göras en vårdnadsutredning får [...]


VÅRDNADSTVIST PAPPA | Tips för fäder

18 dec 2017

Hamnar man som pappa i ett underläge i en vårdnadtvist? Vi reder ut begreppen i denna artikel. Kontakta oss gärna om du behöver råd. Att vara pappa i en vårdnadstvist Att som pappa hamna i en vårdnadstvist kan för många män kännas hopplöst. Man upplever det som att samhället beslutat på förhand att mammor automatiskt [...]


UNDERHÅLLSBIDRAG | UNDERHÅLLSTÖD

27 nov 2017

Vem ska betala underhållsbidrag? Hur räknar man ut beloppet? Det skriver vi om här. Vi förklarar begrepp som förbehållsbelopp och underhållsstöd. Underhållsbidrag är ett månatligt belopp mellan föräldrar som ska användas till utgifter för barnets försörjning. Om barnet bor stadigvarande hos en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Om barnet bor växelvis lika mycket [...]


UMGÄNGESSABOTAGE

10 nov 2017

I denna artikel förklarar vi vad umgängessabotage är och vilka åtgärder man kan vidta för att motverka detta.  Kostnadsfri rådgivning 8-20 Med umgängessabotage menas att en förälder medvetet försöker försvåra eller förhindra barnets umgänge med den andra föräldern. Det kan ske på olika sätt; genom att upprepade gånger hävda att barnet är sjukt, inte dyka [...]


RÄTTEGÅNGSKOSTNADER VÅRDNADSTVIST | VEM BETALAR?

27 okt 2017

Läs om vad som gäller för rättegångskostnader vid vårdnadstvist. Vi förklarar begrepp som rättsskyddsförsäkring och rättshjälp.  Kostnadsfri rådgivning 8-20 Vem betalar rättegångskostnader vid en vårdnadstvist? I familjemål är huvudregeln att vardera parten betalar för sina egna rättegångskostnader och aldrig för den andres. Detta gäller oavsett man vinner eller förlorar målet. Kostnaderna kan bestå av ombudskostnader, kostnader för [...]


GEMENSAM VÅRDNAD REGLER | Boende, skola, underhåll

19 okt 2017

Vilka regler gäller när man har gemensam vårdnad? Här går vi igenom vad som gäller för boende, skola och underhållsbidrag, mm. Kostnadsfri rådgivning 8-20 Regler kring gemensam vårdnad Ett barn har enligt lagen rätt till en god och regelbunden kontakt med båda sin föräldrar. För att säkerställa det har föräldrar som är gifta vid barnets födsel [...]


VÅRDNADSUTREDNING | Hur går en vårdnadsutredning till

6 okt 2017

I denna artikel förklarar vi hur en vårdnadsutredning går till. Om du har några frågor gällande vårdnadsfrågor är du välkommen att kontakta oss. Kostnadsfri rådgivning 8-20 Hur går en vårdnadsutredning till? När en domstol får in en stämningsansökan från en förälder som vill ha ensam vårdnad om sitt barn ger som regel tingsrätten socialtjänsten uppdraget [...]


ANSÖKA OM ENSAM VÅRDNAD

6 okt 2017

Hur gör man för att ansöka om ensam vårdnad? Det reder vi ut i den här artikeln. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.  Kostnadsfri rådgivning 8-20 Ansöka om ensam vårdnad Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har rätt att fatta alla beslut rörande barnet, till exempel var det ska [...]


ENSAM VÅRDNAD BLANKETT | SÖKA ENSAM VÅRDNAD

6 okt 2017

Här finns info om vilken blankett som används för att ansöka om ensam vårdnad. Har du frågor om blanketter eller annat, kontakta oss. Kostnadsfri rådgivning 8-20 Blanketter för ensam vårdnad Utgångspunkten när par med barn separerar är alltid att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, alltså att de även i fortsättningen ska samarbeta kring viktiga beslut [...]


EN FÖRÄLDER FLYTTAR – VAD HÄNDER MED VÅRDNADEN?

3 okt 2017

En förälder flyttar - vad händer med vårdnaden? Vad gäller egentligen när en förälder väljer att flytta till ett annat land? Här går vi igenom vad som gäller angående vårdnad och boende vid en sådan flytt. Föräldrabalken, kapitel 6, reglerar frågor om vårdnad, umgänge och barns boende. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att [...]


FAKTA OM SAMARBETSSAMTAL

25 sep 2017

Fakta om samarbetsavtal I många fall fungerar det utmärkt för skilda eller separerade föräldrar att komma överens om barnets framtida vårdnad, boende, umgänge. Men i de fall de har svårt att komma överens. I stället för att starta en vårdnadstvist i domstol kan man då ansöka om samarbetssamtal hos sin kommun. Även om en av [...]


VÅRDNADSTVIST

20 sep 2017

Vårdnadstvist När föräldrar genomgår en skilsmässa eller separation och inte kommer överens om barnen är sista utvägen att en domstol får bestämma ifråga om vårdnad, barnenes boende eller umgänget är att en domstol bestämmer om detta. Föräldrarna är då i en vårdnadstvist eller umgänges- eller boendetvist rörande barnen. Det finns olika former av vårdnad Automatisk [...]


Experter på familjerätt och vårdnadsfrågor