Erfaren advokatbyrå inom familjerätt och vårdnadstvister

Vårdnad - Umgänge - Tvister

Erfaren advokatbyrå inom familjerätt och vårdnadstvister

Vårdnad - Umgänge - Tvister

Vi tillvaratar dina intressen i en vårdnadstvist

Vi har lång erfarenhet av familjerätt. Hos oss står du som klient alltid i centrum – vi tillvaratar och bevakar dina intressen, och vid behov kan du nå oss även utanför kontorstid.

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon eller e-post, oavsett var du bor i landet, så tveka inte att kontakta oss för mer information. Du når oss via kontaktformuläret eller på telefon08-673 51 80 (Stockholm), 031-300 05 50 (Göteborg).

Många tror att det är dyrt att anlita en jurist vid familjerättsliga ärenden, så är dock inte fallet. Oftast täcks kostnaderna för juridiska ärenden av Rättsskydd, ett moment i hemförsäkringen. Täcks kostnaderna inte av Rättsskyddet kan du i vissa fall få Rättshjälp. Kontakta oss så berättar vi mer.


Vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan vara en mycket mödosam process, men vi hjälper dig med det juridiska. Vi besitter all den nödvändiga kunskap som krävs för att ge ett professionellt stöd i vårdnadsfrågor.Om oss

Vi är verksamma i Stockholm och har lång erfarenhet av familjerätt. Våra kunniga advokater utarbetar skräddarsydda lösningar för alla våra klienter.


Boka rådgivning

Kontakta oss redan idag för kostnadsfri telefonrådgivning. Därefter bokar vi in ett möte där vi tillsammans diskuterar hur vi bör gå vidare i ärendet.Barnets rätt – det är alltid barnet som står i centrum

Tänk på att det är för barnens skull som en vårdnadstvist genomförs – inte för att göra föräldrarna nöjda. FN:s Barnkonvention säger i artikel 3:

"Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn" och artikel 18 säger "Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling". 

Det innebär alltså att en vårdnadstvist skall ses som en sista utväg, då ett barn i grunden har rätt till god kontakt med båda sina föräldrar. Sverige ratificerade Barnkonventionen som ett av de första länderna år 1990. Att ratificera en konvention innebär att man har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den.

Oavsett om du själv tycker att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder av en eller flera anledningar har barnet själv rätt att ha en annan åsikt. I Sverige tar domstolarna hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Hur kan du bevisa att du är lämplig?

1. Var aktiv i alla beslut som rör dina barn, även före eventuella problem uppstår.

Att visa sig engagerad och att utgöra en naturlig del i barnets vardag är en viktig faktor i bedömningen.

2. Om det är så att du väljer att flytta ut från den adress där barnet är skrivet, var tydlig med att du gör det för barnets skull.

Se även till att ordna med ordentlig möjlighet för barnet att vistas hos dig. Barnet skall ha möjligheten att kunna bo hos dig på samma villkor som barnet är vant hos hemma i det ursprungliga hemmet.

3. Var samarbetsvillig.

Att du aktivt försöker hitta lösningar som är konstruktiva för barnet är en viktig del av bedömningen som görs. Den förälder som aktivt försöker sabotera för den andra parten eller svartmåla denne inför barnet utan egentlig grund riskerar att förlora vårdnaden om barnet.

lagbok

Viktigt med trygg hjälp vid en vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan röra upp många känslor, vilket inte är konstigt; det handlar om ditt barn som du älskar. Känslorna vill gärna ta överhanden och det är lätt att tappa greppet om situationen.

Vikten av att ha tillgång till en neutral part, som dessutom har omfattande erfarenhet av vårdnadstvister ur ett juridiskt perspektiv, kan inte nog betonas. Våra jurister har lång erfarenhet och kan hjälpa dig genom hela processen.

Läs gärna mer om vårdnadstvister här

Ta kontakt med oss gällande frågor om vårdnadstvist redan idag!