^

Vi kan familjerätt

Lång erfarenhet inom familjerätt

Familjerätt är ett brett juridiskt område som behandlar allt som rör familjens rättsställning och olika familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter. Det inkluderar bland annat arv, bodelning, äktenskapsskillnad och testamenten. De vanligaste delarna av familjerätten berör emellertid äktenskap och föräldrafrågor som barns boende och vårdnadstvister.

Vi kan hjälpa dig med alla familjerättsliga frågor. Vi sätter klienten i centrum och bevakar dina intressen genom hela processen.

De delar av familjerätten vi arbetar med är primärt:

 • Vårdnad
 • Umgänge
 • Barns boende
 • Verkställighet av umgänge
 • Äktenskapsskillnad
 • Underhållsbidrag
 • Bodelning
 • Kvarsittanderätt
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Testamente
 • Arvsrätt
 • Bouppteckning

familjerätt


Läs mer

Läs mer om familjerätt och relaterade frågor under artiklar!

Våra kunniga advokater och jurister erbjuder fri konsultation