Barn med OCD - så får du hjälp

Obsessive Compulsive Disorder, eller OCD som det ofta förkortas till, är olika typer av tvångssyndrom som kan drabba både barn och vuxna. Det finns behandlingar mot OCD men tvångssyndromen kan också gå över av sig själv.

Tvångssyndromen kan ta uttryck i tvångstankar och i tvångshandlingar. Barn med OCD kan känna sig tvingade att utföra en viss typ av rutiner eller handlingar och får stark ångest om hen slutar eller blir hindrad. Om barnet lider av tvångstankar kan hen ha svårt att koncentrera sig i skolan på olika uppgifter samt känna stor ångest. Barnet skäms ofta för sina tvångstankar och okontrollerade handlingar. Många barn försöker dölja sin OCD för både jämnåriga och vuxna.

Tvångstankarna och tvångshandlingarna gäller ofta säkerhet, hygien och organisering men kan egentligen handla om vad som helst. Många barn kan ha tankar om att de skall skada sin familj eller andra människor. Det betyder inte att de faktiskt kommer göra det utan är just tvångstankar som skapar ångest och förtvivlan hos barnet.

Vad kan man göra som förälder?

Om du misstänker att ditt barn har OCD kan du fråga försiktigt hur barnet mår och fråga om barnet har jobbiga tankar eller känner att hen måste utföra vissa handlingar för att känna sig lugn. Att få berätta om sina tvångssyndrom kan många gånger kännas skönt för barnet.

Tveka inte att söka vård. Detta är ett relativt vanligt problem och det finns hjälp att få. Berätta för barnet att du söker vård och att det inte är farligt att ha tvångssyndrom. Om barnet inte vill söka vård kan du själv läsa på om OCD och berätta om vad det innebär. Ibland blir ångesten mindre för barnet när hen vet att hen inte är ensam med sina problem. Om barnets vardag bli svår att hantera kan du bli tvungen att söka vård, även om barnet själv inte vill.

För dig som förälder kan det kännas tungt och jobbigt att ha ett barn med tvångssyndrom.
Det finns en svensk intresseorganisation för OCD dit du som anhörig kan vända dig och få råd. De har stödgrupper, lokalföreningar, sommarläger, kurser och har även satt ihop material som kan användas i skolan av lärare.

Du kan söka vård hos BVC upp tills dess att barnet är 6 år, hos elevhälsan om barnet går i skolan samt hos en vårdcentral eller hos BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

Hur ser behandling mot OCD ut?

Man kan behandla OCD på olika sätt men inom svensk sjukvård gör man ofta så att man involverar både barnet och föräldrarna i behandlingen. Det börjar med att ni alla får lära er mer om OCD. Barnet får hjälp med att ändra sitt beteende och avstyra sina tvångssyndrom med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Just den terapiformen har visat sig vara effektivt mot tvångssyndrom. Ofta får barnet med sig hemläxor från terapin med olika moment som hen skall öva på i hemmet.

Ni som familj kommer också bli informerade om hur viktigt det är med bra mat, motion och sömn för att det allmänna psykiska och fysiska tillståndet skall vara gott.

I vissa fall så kan man skriva ut antidepressiv medicin till barnet, så kallade SSRI. Det är något som barnet kan äta under en kortare eller längre period beroende på hur barnet mår av medicinen och rent allmänt.

Varför får man OCD?

Ingen vet egentligen varför vissa barn och vuxna drabbas av OCD. Forskning har visat att OCD kan vara ärftligt och att det är vanligt att andra i familjen har liknande problem men det är inte alltid så. Tvångssyndrom hänger också ihop med vissa andra sjukdomar som tics, depression, ångest, fobier, Tourettes syndrom och autism.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
17 Jun 2022