Nya betygssystemet 2022 – så fungerar det

Betygssystemet  i den svenska skolan har ändrats fram och tillbaka flera gånger. Bokstavsbetyg från A till F, siffror från 1 till 5 och Godkänt/icke godkänt har alla passerat under åren och numera är vi tillbaka i de gamla bokstavsbetygen, fast i nytt format.

Det är inte alltid lätt att hinna med i denna betygskarusell, och senast i juli 2022 kom nya bestämmelser för det nuvarande betygssystemet. Här berättar vi i korthet om de senaste ändringarna i betygssystemet.

De nya bestämmelserna ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Dessutom har skolverket tagit fram nya allmänna råd om betyg och prövning.

Punkt för punkt – ändringarna från 1 juli 2022

Ändringarna i betygssystemet innebär…

… att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar dessa kunskaper

… att begreppet betygskriterier ersätter begreppet kunskapskrav. Detta ska gälla i alla skolformer och årskurser där betyg sätts.

… att begreppen kunskapskrav och kravnivåer ska ersättas med begreppet kriterier för bedömning av kunskaper även i de skolformer och årskurser där eleverna inte får betyg

… att läraren inte behöver använda all tillgänglig information när betygen ska sättas utan istället göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper. 

Vissa kravgränser blir mindre skarpa

De nya bestämmelserna leder bland annat till att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. På det sättet ska läraren få större möjligheter att göra en sammantagen bedömning av kunskaperna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskap i förhållande till betygskriterierna. 

Även om elevens kunskaper varierar en en del inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som ska bestämma betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper i allmänhet bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg.

Betyget B eller D sätts om bedömningen är att elevens samlade kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E.

För E måste alla kriterier uppnås

För betyget E kvarstår dock regeln om att kunskaperna måste motsvara samtliga betygskriterier. Elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E. Inom vuxenutbildningen måste samtliga delar motsvara betyget godkänt.

De nya bestämmelserna innebär också att formuleringen om att lärare ska använda all tillgänglig information när betygen ska sättas plockas bort ur läroplanen. Tanken med detta är att lärare och elever ska få bättre möjlighet att sätta tydliga gränser för arbetet. Dessutom är tanken att stressen som orsakas av omprov och sena inlämningar ska minska. 

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
21 Nov 2022