Vem kan bli förmyndare?

En förmyndare är vanligen en förälder till ett barn och där denne har ansvaret över barnets ekonomi fram till dess att barnet i fråga blir myndig och fyller 18 år.

Kan vem som helst bli förmyndare?

Som förmyndare ansvarar man för sina barns ekonomiska angelägenheter och förvaltar egendomen. Som vårdnadshavare så ger man barnet allt annat: trygghet, kärlek, mat på bordet och allt annat som inkluderas i barnkonventionen.

En förmyndare är således ofta synonymt med föräldern. Detta kan emellertid ändras och i speciella fall så kan överförmyndarnämnden kräva att föräldrarna - en förmyndare - löpande måste redovisa barnets tillgång till nämnden i fråga.

Detta kallas för särskild förvaltning och det är en insats som kan sättas in om förmyndaren missköter det uppdrag man har och exempelvis för över pengar från barnets konto till sitt eget eller där man exempelvis tar ekonomiska medel från ett barn i syfte att ett annat barn ska få mer pengar. Det senare kan vara en god tanke - man vill ge båda barnen samma förutsättningar - men det är alltså inte i linje med vad en förmyndare ska göra.

Särskild förvaltning är en åtgärd och ett annat exempel på en sådan handlar om att man får en medförmyndare utsedd av Tingsrätten och där en ansökan av överförmyndarnämnden föregår det beslutet.

Medförmyndare kan utses av Tingsrätten

En medförmyndare kan utses om en förälder inte klarar av att sköta barnets ekonomi. Att Tingsrätten förordnar en medförmyndare är att anse som ett lindrigare steg än att helt frånta föräldern förmyndarskapet. Medförmyndarens uppdrag ligger enbart i att förvalta barnets ekonomi, tillgångar och angelägenheter inkluderade i dessa. Det handlar således inte om att en medförmyndare lägger sig i andra frågor gällande barnet såsom exempelvis uppfostran, vård och skolgång. Det är fortfarande vårdnadshavarens uppgift.

Särskilt förordnad förmyndare kan förordnas

Om en förälder anses missköta sitt uppdrag som förmyndare på ett mer kraftigt sätt så kan Tingsrätten förordna en - eller flera - särskilt förordnade förmyndare. Detta innebär inte att föräldern förlorar vårdnaden om barnet, men det innebär att man separeras från allt som rör barnets ekonomiska angelägenheter. En sådan typ av förmyndare kan även utses till barn vars föräldrar är unga och som själva, i rent juridisk mening, fortfarande är barn och således under 18 år.

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
16 Apr 2021