Är underhållsbidrag avdragsgillt?

Om man skiljer sig och barnen bara bor hos en av föräldrarna så ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Detta för att bidra till löpande kostnader som boendeföräldern har för barnet. Hur stort bidraget ska vara bestäms mellan föräldrarna genom att skriftligt eller muntligt avtal.

Det är värt att observera att underhållets storlek styrs mycket av hur bra ekonomi boendeföräldern har

Har man svårt att komma överens om storleken på bidraget kan man ta hjälp av Försäkringskassan, som har ett verktyg på sin hemsida där man kan fylla i sina inkomster samt även löpande uppgifter för barnen. Därefter får man ett förslag på en rättvis summa. Det är värt att observera att underhållets storlek styrs mycket av hur bra ekonomi boendeföräldern har. Om denne har en mycket god inkomst blir underhållsbidraget mindre.

Detsamma gäller vid det omvända förhållandet, att den som är underhållsskyldig har en god inkomst och boendeföräldern tjänar dåligt. Då blir underhållsbidraget betydligt större. De föräldrar som har riktigt svårt att komma överens kan få underhållsbidraget bestämt i tingsrätten.

Man får ej dra av underhållet i deklarationen

Många som betalar underhåll undrar om man kan dra av underhållet på skatten. Svaret är att det kan man inte. Ett periodiskt understöd gällande underhåll till barn är inte avdragsgillt, även om det betalas ut till en make eller maka. Det är heller aldrig skattepliktigt för mottagaren.

Hjälp med att komma överens och skriva avtal

Det händer att det blir bråk om underhållsbidraget när omständigheter ändras, som att barnet kostar mer att försörja eller om någon av föräldrarna får en kraftigt förändrad inkomstsituation. I detta läge får båda parter vara beredda på att underhållsbidraget måste omförhandlas så att det är rimligt och rättvist utifrån de nya förutsättningarna. Även här kan Försäkringskassan hjälpa till. Ni kan även vända er till oss om ni vill ha hjälp med att komma fram till en bra summa för underhållet, eller ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt avtal.

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
25 Mar 2019