ENSAM VÅRDNAD BLANKETT? SÖKA ENSAM VÅRDNAD

Det finns ingen speciell blankett som används för att ansöka om ensam vårdnad. Här förklarar vi hur processen för att söka ensam vårdnad går till.


 

Utgångspunkten när par med barn separerar är alltid att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, alltså att de även i fortsättningen ska samarbeta kring viktiga beslut rörande barnet. I de flesta fall kan föräldrar överkomma meningsskiljaktigheter och osämja med barnets bästa för ögonen, men ibland fungerar inte samarbetet hur man än försöker. Det kan också vara så att man anser att den andra föräldern inte är lämplig att fortsätta ha vårdnaden om barnet, på grund av psykiska problem eller våldsamhet. I sådana fall kan det vara läge att söka ensam vårdnad.

Ansöka direkt vid skilsmässan

Hur man ansöker om ensam vårdnad om ett barn är lite olika beroende på situationen. Om ni skiljer er och är överens om att en av er ska ha ensam vårdnad så fyller ni i vad som ska gälla på ansökan om äktenskapsskillnad (blankettens fullständiga namn är Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad (DV 163)). Här kan ni även fylla i om ni vill ha så kallad delad vårdnad, dvs att en förälder har vårdnaden om ett eller flera barn, och den andra föräldern har vårdnaden om ett eller flera andra barn.

Att välja ensam vårdnad senare

Om ni inte gör några val på blanketten kommer ni att precis som förut ha gemensam vårdnad om barnen. Skulle ni i framtiden ändra er, exempelvis om någon av er vill flytta med barnet och ni kommer överens om att det för barnets skull är mest praktiskt med enskild vårdnad, ska ni vända er till socialtjänstens familjerättsenhet där barnet är folkbokfört. Där kan ni få hjälp med att skriva ett avtal om enskild vårdnad för en av er. Ni kan också vända er till en juristfirma med inriktning på familjerätt.

Vårdnadstvist

Om ni har olika uppfattningar om vem som ska ha vårdnaden av barnet och du inte kan komma överens med den andra föräldern genom familjeterapi eller samarbetsmöten hos kommunen, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Se till att konsultera en jurist innan stämningsansökan görs, så att du vet vad du ger dig in på. En stämningsansökan mot den andra föräldern leder ofta till en vårdnadstvist, vilket ofta är en lång och uppslitande process. Tingsrätten kommer med hjälp av socialtjänsten att tala med er föräldrar, med barnet, med personal på skola och förskola, allt för att kunna göra sig en rättvis bedömning av omständigheterna. Rätten kommer sedan att ta ett beslut med barnets bästa för ögonen, vilket i de flesta fall innebär gemensam vårdnad.

En vårdnadstvist är en juridisk process och du kommer att behöva anlita en bra advokat eller jurist med erfarenhet av familjerätt för att kunna kämpa för din rätt till ensam vårdnad. Du måste kunna bevisa att det bästa för barnet är att du ensam har vårdnaden, och att du även kommer att  sörja för att barnet får träffa den andra föräldern regelbundet - om det är förenligt med barnets bästa - enligt lagen om umgängesrätt.

Om du har fler frågor om blanketter eller annat gällande ensam vårdnad är du välkommen att höra av dig!

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
6 Oct 2017