Kan man bli myndighetsförklarad i förtid?

Kan man bli myndighetsförklarad i förtid? Det enkla svaret på den frågan är nej. Man kan inte bli myndighetsförklarad i Sverige i förtid utan man måste vänta tills den dagen då man fyller 18 år.

Det kan finnas situationer som gör att ett barn eller en ungdom kan känna att man själv vill ta ansvar över sitt eget liv och där man på ett tydligt sätt vill frigöra sig från sina föräldrar. Man vill, kort sagt, bli myndig och slippa ha en vårdnadshavare. Situationer som kan handla om att man upplever att familjesituationen hemma är osäker och otrygg och där man inte litar på sina föräldrar eller sin vårdnadshavare. Det är dock inte möjligt att bli myndighetsförklarad i förtid.

Däremot så kan man söka annan hjälp. Upplever man att det inte finns en trygghet i hemmet och kanske känner att det finns en risk i att man far illa - eller att man kan bli av med exempelvis sparpengar eller någonting annat värdefullt - så kan man som ungdom eller barn agera. Det gör man då genom att kontakta socialtjänsten i den kommun man bor i.

Socialtjänsten startar då en utredning och den kan utmynna i att man som barn kan erbjudas ett skyddat boende. Man kan även erbjudas en kontaktperson som erbjuder det stöd och den omtanke som man kanske inte får i hemmet. Prio ett är att alltså att kontakta Socialtjänsten och berätta om den egna situationen och låta dem utreda och komma med lämpliga stödåtgärder.

Vid brott - kontakta polisen

Det viktiga är att man skiljer på orättvisor och på rent kriminella handlingar i den här frågan. Att man som ungdom behandlas orättvist och där föräldrarna inte beter sig på det sätt man kan önska är en sak. Det är tråkigt att exempelvis drabbas av ett utegångsförbud eller uppleva att föräldrarna inte erbjuder saker som man har rätt till. Det handlar om en linje också: många ungdomar kan uppleva att de är orättvist behandlade och känna att de inte får den respekt de förtjänar - men där det kanske mer handlar om det egna beteendet och där föräldrarna försöker uppfostra barnet i fråga; men där man kanske inte är tillräckligt tydliga.

Men, det kan även handla om rent kriminella handlingar och vid förekomst av sådana så måste man agera mer kraftfullt. Förekommer hot och våld i hemmet - fysiskt såväl som psykiskt - så måste man kontakta polisen. Detta ska också ske så snabbt som möjligt. Du kan gå direkt till polisen eller välja att först kontakta Socialtjänsten. Som barn har du rätt till en trygg, kärleksfull och stimulerande miljö att växa upp i.

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
10 Mar 2021