Måste man ha advokat i en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en uppslitande process att gå igenom för alla inblandade. Samtidigt är det en process där du förväntas vara samlad och på ett sakligt och övertygande sätt redogöra för dina ståndpunkter. Det säger sig självt att dessa två omständigheter krockar med varandra. I själva verket är det svårt att behålla lugnet i en rättssal när ditt ex kanske slungar ogrundade anklagelser mot dig i syfte att få dig ur balans och få ett övertag i processen.

Att ha en advokat vid din sida innebär att din talan förs av en juridiskt kunnig person som vet hur rätten kommer att reagera inför vissa scenarion

På grund av detta, och dessutom av flera andra anledningar, brukar man rekommendera att låta en advokat med inriktning på familjerätt representera en i rätten. Att ha en advokat vid din sida innebär att din talan förs av en juridiskt kunnig person som vet hur rätten kommer att reagera inför vissa scenarion. En advokat kan hjälpa dig att sortera bland dina argument och att lägga upp rätt strategier för de fortsatta förhandlingarna.

Svårt att behålla lugnet och hålla sig saklig

Du måste inte ha en advokat i en vårdnadstvist. Enligt svensk lag har du all rätt att själv föra din talan i ett tvistemål. Men du bör tänka på att även om en situation ser glasklar ut ur ditt perspektiv, kan saker och ting komma att kompliceras under den tid en vårdnadstvist pågår. Kanske har ditt ex skaffat en bra advokat, som kommer med påståenden som påverkar synen på dig negativt och som du inte riktigt kan neka till. I en vårdnadstvist är det tyvärr inte ovanligt att båda sidor kommer med anklagelser och vill smutskasta varandra för att få ett övertag. Det är lätt att tappa balansen och tappa förmågan att se nyktert och vuxet på situationen, något som är oerhört viktigt i en rättegång, inte minst i en vårdnadstvist.

Någon som hjälper dig att navigera

I en vårdnadstvist bör dina argument alltid utgå från vad som är bäst för ditt barn. Detta kan tyckas självklart, men det kan också vara svårt att få syn på vad som verkligen är det bästa för barnet. Alltför ofta drivs parterna i en rättegång av personligt rättvisetänk och hämndbegär gentemot den andra föräldern, något som inte ses på med blida ögon av rätten.

En advokat kan hjälpa dig att ta ett steg tillbaka och se situationen ur flera olika perspektiv. Hon eller han kan hjälpa dig att välja den bästa strategin för stunden och föra din talan i stunder där du varken vet ut eller in. Även den mest sansade och vältaliga person kan tappa tråden och målföret i en tillspetsad situation i en rättssal. För en advokat är det vardag.

Kontakta oss om du vill veta mer

Innan du ger dig in i en vårdnadstvist måste du besluta dig för om du vill låta dig representeras av ett juridiskt ombud eller inte. Du har rätt att föra din egen talan, men av anledningar som anförts här ovanför är det inte något vi kan rekommendera. En vårdnadstvist handlar om ditt barns framtid. En advokat kan hjälpa dig att ta rätt beslut och hålla huvudet kallt i en stressig och obekant situation där många känslor är inblandade och det är svårt att veta vad som väntar runt kröken.

Är du nyfiken på hur din situation skulle bedömas av en advokat är du välkommen att höra av dig för en kostnadsfri konsultation på telefon. Vi kan då hjälpa dig att göra en snabb bedömning av din situation och du kan även få exempel på hur vi skulle kunna föra din talan dig på bästa sätt i en vårdnadstvist.

Vänd dig till oss för ärenden som rör vårdnad
14 Jan 2019