När ska man betala underhåll?

Underhåll, eller underhållsbidrag som det heter egentligen, är en summa pengar som betalas varje månad från en förälder till en annan för att täcka kostnader för de gemensamma barnens försörjning. Underhåll behöver inte betalas om barnen bor hos föräldrarna lika mycket, men om barnen bor stadigvarande hos den ena föräldern och endast sporadiskt eller sällan hos den andra föräldern, ska man komma överens om ett skäligt underhållsbidrag. Det kan man göra muntligt eller skriftligt, och man kan komma överens om en summa själva eller ta hjälp med det av en advokat eller av Försäkringskassan.

Hur stort underhållet blir beror på hur mycket barnet kostar varje månad sett till kläder, fritidsaktiviteter och så vidare

Vad gäller vårdnaden spelar det ingen roll om vårdnaden är gemensam eller enskild, underhållsbidrag ska betalas i alla fall Underhållet är endast till för att kompensera den förälder som har flest utgifter för barnet. Hur stort underhållet blir beror på hur mycket barnet kostar varje månad sett till kläder, fritidsaktiviteter och så vidare. Vilka aktiviteter barnet har måste dock ställas i relation till den betalande förälderns ekonomi. Om du har en mycket dålig inkomst kan barnets andra förälder inte kräva att du ska bekosta dyrare fritidsaktiviteter som segling, ridning eller ishockey till exempel.

Standardtillägg om inkomstskillnaderna är stora

Över huvud taget ska underhållets storlek bestämmas utifrån båda föräldrarnas ekonomi, samt de utgifter som finns för barnet varje månad. Om den betalande föräldern tjänar mycket pengar kan det anses rimligt att han eller hon ska betala en större summa. Detta kallas för standardtillägg och finns till för att jämna ut barnets levnadsstandard. Om den betalande föräldern däremot tjänar lite pengar och har svårt att betala underhållet, får man försöka komma överens om en mindre summa. Man kan också söka underhållsstöd från Försäkringskassan om båda föräldrarna har dålig ekonomi.

Avtal om underhållsbidrag

När föräldrarna kommit överens om underhållsbidraget upprättar de ett avtal. Här kan även vi som advokater hjälpa till, och även Försäkringskassan har verktyg som hjälper till att beräkna ett rättvist belopp för underhållsbidraget. De föräldrar som absolut inte kan komma överens om underhållsbidraget kan ta ärendet till domstol och få ett belopp fastställt i rätten.

Underhållets storlek kan komma att behöva ändras flera gånger under årens lopp. Man är som underhållsskyldig tvungen att betala underhåll till den andra föräldern minst till barnets 18-årsdag. Går barnet ännu i gymnasiet då så förlängs underhållsskyldigheten för barnet till dess att han eller hon tagit studenten. Efter 18 år fyllda är det dock barnet självt som får underhållet och inte den andra föräldern. Underhållsskyldigheten upphör sedan när barnet inte längre går i skolan.

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
2 Apr 2019