Vanliga orsaker till skilsmässa

Det är viktigt att bry sig i ett äktenskap. Ett för lågt engagemang från en, eller båda parterna är en av flera vanliga orsaker till skilsmässa.

Vi är alla olika som individer. På samma sätt är alla äktenskap olika. Men det finns flera gemensamma nämnare som bidrar till att vi väljer att leva tillsammans eller gå isär. Här kan du läsa om de gemensamma nämnarna och se om du känner igen dig och din egen partner.

Att skaffa barn är en stor prövning för alla parrelationer. Vare sig ni är gifta, sambos eller särbos kommer en ny liten individ att ställa nya och stora krav på relationen. Ett nytt liv kräver omsorg och stort samarbete från båda föräldrar för att det ska fungera. Om det samarbetet inte fungerar kan den ena parten, eller båda, känna att livet fungerar bättre utan den andre.

Lätt att ta varandra för givna

Tidigt i ett äktenskap lägger man ofta mycket tid och energi på varandra. Det är vanligt att man då är mycket engagerad i den andres tankar och idéer. Det är roligt att lära känna varandra och din partners sidor kan kännas spännande och intressanta - även när de står i kontrast till dina egna åsikter och egenskaper.

När man bara är två finns ofta gott om tid och svängrum för egna intressen parallellt med de aktiviteter man ägnar sig åt som par. Många tycker det är intressant att se olika sidor av den andra, vilket skapar nära band. Alla vill ju känna sig viktiga för den man älskar! Nyfikenheten och lusten att veta mer om varandra skapar kanske friktion ibland men båda är ofta intresserade av att vända detta till något positivt.

Men i takt med att tiden går och det gemensamma ansvaret ökar blir pressen på relationen större. Det är lätt att börja se varandras olikheter som ett problem som står i vägen för en smidig vardag. Fnys, fräs och bråk tar allt större plats. När det inte finns lika mycket tid, och kanske heller inte lika stort intresse av att lösa konflikter, finns risken för att båda i relationen lägger mindre kraft på den. Man börjar ta varandra för givna och sårar varandras känslor.

Ekonomin en stötesten

I ett äktenskap väljer många att ha en gemensam ekonomi. Det är smidigt i början då man har få konflikter och har lätt att komma överens och kompromissa. Men ju mer ansvar man tar ansvar för varandras vardag blir det knepigare. Man tvingas betala för varandras misstag. Om plånboken av olika orsaker är tunn behöver man förhandla för att klara problemet.

Dålig ekonomi skapar ofta stress i en parrelation och sådana konflikter sliter på förhållandet.

Barn är fantastiska, men innebär samtidigt att föräldrarna måste tänka nytt kring pengarna. Det kostar att ha barn, precis som det ger mycket. Får man inte ekonomin att funka i den nya lilla familjen är det svårt att fortsätta tillsammans utan bråk.

Se vinsten i varandras egentid

Många bråk mellan par handlar om hur resurserna fördelas mellan det gemensamma och det individuella. Man behöver satsa på familjen, varandra men också på egna intressen.

Om du till exempel har ett stort intresse av att resa iväg med dina vänner kan det vara svårt för din partner att se vinsten i det. Summan i plånboken blir knappast större av att du reser iväg, däremot blir det mindre kvar till mat, hyra, kläder och andra gemensamma utgifter.

Du som har ett tydligt intresse eller stora behov av egentid måste då få din partner att se vinsten i att du ägnar dig åt något du tycker mycket om.

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
11 Feb 2020