Vårdnad för mor- och farföräldrar

Många mor- och farföräldrar har säkert någon gång ställt sig frågan vad som händer med barnbarnen om båda deras föräldrar skulle gå bort eller på annat sätt inte klara att ha vårdnaden? Nog tillfaller väl vårdnaden då de närmaste släktingarna, det vill säga dem själva? De flesta mor- och farföräldrar har nära band till sina barnbarn och skulle självklart stå redo att rycka in om barnen behövde en ny vårdnadshavare. Det är dock inte givet enligt svensk lag vem som får vårdnaden om ett barn om båda dess föräldrar dör, utan det är ett beslut som alltid tas av tingsrätten utifrån vad man anser är det bästa för barnet.

Man kan som mor- eller farföräldrar inte räkna med att automatiskt få vårdnaden om sina barnbarn om deras föräldrar dör

Som mor- och farföräldrar kan man alltså inte räkna med att automatiskt få vårdnaden om sina barnbarn om deras föräldrar dör. Men med det sagt så kan man som mor- eller farföräldrar ändå räkna med att det finns en god chans att få vårdnaden om sina barnbarn om deras ordinarie vårdnadshavare, det vill säga föräldrarna, skulle omkomma eller på något sätt bli oförmögna att inneha vårdnaden om sina barn. Det gäller då att i tingsrätten kunna argumentera för varför man är lämplig att ta över vårdnaden om barnen.

Tillförordnad vårdnadshavare

Det är bara ett barns föräldrar som kan vara dess vårdnadshavare. I de fall de ordinarie vårdnadshavarna inte längre lever, eller blivit oförmögna att ha vårdnaden om barnen på grund av till exempel sjukdom eller missbruk, måste dock en så kallad tillförordnad vårdnadshavare utses. Denna process inleds med att socialtjänsten genomför en utredning om lämplig tillförordnad vårdnadshavare.

En tillförordnad vårdnadshavare utses alltid av tingsrätten och det finns alltså ingen speciell ordningsföljd enligt vilken en tillfällig vårdnadshavare utses. Det är dock vanligt att det blir någon närstående, till exempel ett syskon till någon av föräldrarna eller just en mor- eller farförälder. Förutsättningarna är så klart att personen som tilldelas vårdnaden är lämplig och dessutom vill ta på sig vårdnaden.

Vanligt att mor- eller farföräldrar får vårdnaden

Det är relativt vanligt att mor- och farföräldrar blir tillförordnade vårdnadshavare. Ofta har man haft barnbarnen boende hos sig en tid när vårdnadsfrågan beslutas, och barnets önskan är att få bo hos mor- eller farföräldrarna. Dock vägs även åldersaspekten in. Som vårdnadshavare måste man ju på ett fullgott sätt kunna ansvara för vårdnaden om ett barn minst till dess artonårsdag. En lösning kan då vara att barnbarnet bor hos sina mor- eller farföräldrar medan vårdnaden om barnet tilldelas en yngre släkting, som en morbror eller faster.

Kontakta oss

Om ditt barnbarn står utan vårdnadshavare och du vill ansöka om vårdnaden om dina barnbarn, kan du kontakta oss för en konsultation. Vi kan hjälpa dig att göra en bedömning av dina möjligheter att få tillförordnad vårdnad och att lämna in en ansökan till tingsrätten.

Vänd dig till oss för ärenden som rör vårdnad
15 Feb 2019