Vårdnad för samkönade föräldrar

Föräldrabalken är en del av lagen som ständigt är utsatt för granskning och en hel del kritik. Det är också det område där flest förändringar skett eller kommer att ske. Anledningen till att Föräldrabalken är så omdebatterad är att en del lagar inte anses spegla den tid vi lever i. Ett område som debatterats flitigt de senaste åren, och där förändringar också skett och fortsätter att ske, är reglerna kring samkönade föräldrar och deras rättigheter.

Om kvinnan som föder barnet vid födseln inte är gift får hon ensam vårdnad om barnet. Är hon gift tillfaller vårdnaden både henne och den hon är gift med, som automatiskt anses som barnets andra förälder

Vad gäller vårdnaden ser lagen redan nu likadan ut för samkönade par som heterosexuella föräldrar. Om kvinnan som föder barnet vid födseln inte är gift får hon ensam vårdnad om barnet. Är hon gift tillfaller vårdnaden både henne och den andra föräldern, som automatiskt anses som barnets andra förälder. I samkönade äktenskap krävs dock också att barnet ska vara avlat genom insemination och att den andra föräldern medgivit inseminationen. I nuläget gäller lagen bara insemination vid svenska sjukhus, men från och med nästa år gäller den även insemination utomlands.

Fastställande av föräldraskap

Om föräldrarna inte är gifta måste den andra föräldern, som inte fött barnet, få sitt föräldraskap bekräftat. Det gäller både män och kvinnor. I samband med detta kan man också begära gemensam vårdnad om barnet. När ett barn föds kontaktar Skatteverket i regel stadsdelsförvaltningen som barnet tillhör och ber dem göra en bekräftelse på föräldraskapet. Föräldrarna blir sedan kontaktade av familjerätten för att boka tid för en bekräftelse. Regeringen har signalerat att föräldraskapsbekräftelsen kan komma att förenklas ytterligare i framtiden, till exempel genom någon forma av e-tjänst.

När föräldraskapet är bekräftat kan man ansöka om gemensam vårdnad, något som i så fall ska beviljas av rätten. Fastställandet av föräldraskapet för ogifta par är en av de paragrafer i Föräldrabalken som brukar få mycket kritik, vanligen för att den anses ålderdomlig. Detta med tanke på att giftermål idag är betydligt ovanligare än det var förr i tiden, samt att lagen i övrigt lägger så stort fokus på att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Det borde räcka om föräldrarna är sambor vid barnets födsel för att man ska få gemensam vårdnad, tycker många.

Lätt att få gemensam vårdnad

Om båda föräldrarna vill ha gemensam vårdnad, bor tillsammans och anses som föräldrar till barnet, är det i regel aldrig något problem med att få gemensam vårdnad. När vårdnaden väl blivit gemensam kommer den därefter att fortsätta vara det, även om föräldrarna vid ett senare tillfälle skulle skilja sig eller separera. Vill någon av föräldrarna då ha ensam vårdnad mot den andra förälderns vilja måste man inleda en vårdnadstvist, där rätten troligtvis kommer att döma till fortsatt gemensam vårdnad, om inte särskilda skäl föreligger.

Med andra ord ser reglerna för vårdnad idag i stort sett likadana ut för samkönade som för heterosexuella föräldrar. Men det har de inte alltid gjort. Det har tidigare varit betydligt svårare för samkönade par som velat skaffa barn och ha gemensam vårdnad. Att vi har den lagstiftning vi har idag har till stor del att göra med att lagarna studerats och kritiserats, något som är viktigt i ett rättssamhälle.

Det finns fortfarande många lagar, både i Föräldrabalken och på andra områden, där lagarna skulle behöva ändras eller justeras för att bättre spegla den tid vi lever i. Att det finns människor som bryr sig om det finstilta i lagen och som protesterar mot det de tycker är fel är värdefullt.

Vänd dig till oss för ärenden som rör vårdnad
23 Nov 2018