VÅRDNADSTVISTER STATISTIK

Antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol har fördubblats på tio år, enligt statistik som SVT har tagit fram.

Trots att alla Sveriges kommuner förmedlar familjerådgivning och samarbetssamtal så ökar alltså antalet vårdnadstvister som avgörs i domstol. Antalet har fördubblats på de tio åren som undersökts mellan 2007 och 2016. Antalet har ökat från 3 247 till 6 324, enligt statistiken. Detta trots att grundinställningen i svensk rätt är att barn mår bäst när föräldrarna samarbetar kring barnen och har en relation som fungerar.  

Många fall är rena formaliteter

Enligt forskning som utförts på Uppsala universitet så är dock drygt hälften av dessa tvister rena formaliteter där den ene föräldern av olika skäl inte längre finns med i barnens liv. Det kan exempelvis handla om att den kvarvarande föräldern behöver inlämna en stämningsansökan om ensam vårdnad för att kunna få ett pass utfärdat till barnet. Sådana fall går till domstol utan att det finns någon motpart. De hamnar alltså i statistiken utan att det för den skull handlar om någon egentlig vårdnadstvist.

Den andra hälften, där det handlar om regelrätta vårdnadstvister, är ofta klassrelaterade. Enligt Annika Rejmer, forskare på Uppsala Universitet, är föräldrarna generellt utsatta såväl socialt som ekonomiskt. Bland dessa föräldrar är det också vanligt med psykisk ohälsa. Våld är också vanligt förekommenade i dessa vårdnadstvister, enligt Rejmer. I ungefär hälften av dessa högintensiva tvister finns det en pappa som misshandlar en mamma, fysiskt eller psykiskt.

Flera tänkbara anledningar till att antalet vårdnadstvister ökar

Det finns självklart flera anledningar till denna ökning av vårdnadstvister som slutar i domstolarna. Enligt forskning som utförts på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm så kan en del av förklaringen vara att hjälpen som utsatta föräldrar erbjuds har blivit mindre. Det generella skyddsnätet med förebyggande insatser för barnfamiljer kan också ha blivit svagare under den undersökta perioden.

Även lagstiftningen kring vårdnaden kan i vissa fall vara problematisk och leda till konflikter, enligt forskare på Ersta Sköndal högskola. En tanke som läggs fram därifrån är att man kanske kan hitta en lagstiftning som inte är ”så svart eller vit”, vilket exempelvis skulle kunna innebära att även den förälder som inte har vårdnaden kan få större inflytande än idag.

Så här ser statistiken ut om hur många vårdnadstvister som avgjorts i domstol de senaste tio åren:

2007: 3 247 st.

2008: 3 662 st.

2009: 4 076 st.

2010: 4 318 st.

2011: 4 790 st.

2012: 5 369 st.

2013: 5 663 st.

2014: 5 701 st.

2015: 6 206 st.

2016: 6 324 st.

Källa: SVT Nyheter https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/allt-fler-brakar-om-barnen

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
5 Mar 2018