ANSÖKA OM ENSAM VÅRDNAD

Hur gör man för att ansöka om ensam vårdnad? Det reder vi ut i den här artikeln. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Ansöka om ensam vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har rätt att fatta alla beslut rörande barnet, till exempel var det ska bo och var det ska gå i skola, frågor om sjuk- och hälsovård mm.

Det vanligaste är att föräldrar har gemensam vårdnad, vilket betyder att de måste fatta gemensamma beslut.

För att ensam få vårdnad om sitt barn krävs antingen att man får den andra föräldern att gå med på det frivilligt eller att man lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten, där man kräver ensam vårdnad. Här är det värt att poängtera skillnaden mellan vårdnadshavande och umgängesrätt. Även en förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har rätt att regelbundet träffa barnet, enligt umgängesrätten. Att avsäga sig vårdnaden om ett barn är alltså inte samma sak som att avsäga sig föräldraskapet.

Om man är överens

Om till exempel mamman till barnet vill flytta till en annan ort kan föräldrarna till exempel komma överens om att mamman får ensam vårdnad men att barnet regelbundet träffar sin pappa. För att då ansöka om ensam vårdnad vänder sig föräldrarna till socialtjänstens familjerättsenhet och får hjälp att skriva ett avtal om vårdnad och umgänge.

Om man inte är överens

Kommer föräldrarna inte överens kan en vårdnadstvist bli aktuell.

En vårdnadstvist inleds genom att någon av föräldrarna stämmer den andre föräldern i tingsrätten. Föräldrar som är oense kan också vända sig till familjerätten på kommunen och få hjälp med samarbetssamtal med en erfaren handläggare. Syftet med sådana samtal är att få till stånd ökad förståelse och bättre samarbete mellan föräldrarna.

Om man trots samtal inte kan komma överens och en förälder vill ansöka om ensam vårdnad är det första man bör göra att skaffa ett juridiskt ombud med goda kunskaper i familjerätt. Tingsrätten kommer då ge uppdrag till socialtjänsten att yttra sig och kalla till en första förhandling och om föräldrarna därefter inte kunnat komma överens kan en fördjupad vårdnadsutredning komma att göras och sist avgör tingsrätten saken efter en huvudförhandling där parterna, vittnen och utredningen presenteras.

Gemensam vårdnad är grundregeln

Grundregeln i Sverige är att gemensam vårdnad är bäst för barnet. Vid mer permanent oförmåga att samarbeta kring barnet eller till exempel om det förekommer våld, drogmissbruk, psykisk ohälsa, risk för att den ene föräldern för barnet utomlands, omfattande umgängessabotage kan domstolen ge den  ene föräldern ensam vårdnad.

Se även: Ensam vårdnad blankett

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.
6 Oct 2017