^

FAKTA OM SAMARBETSSAMTAL

Fakta om samarbetsavtal

I många fall fungerar det utmärkt för skilda eller separerade föräldrar att komma överens om barnets framtida vårdnad, boende, umgänge. Men i de fall de har svårt att komma överens. I stället för att starta en vårdnadstvist i domstol kan man då ansöka om samarbetssamtal hos sin kommun. Även om en av föräldrarna varit i kontakt med domstol så kan det i rätten beslutas om samarbetssamtal. Samtalet måste dock vara frivilligt och båda föräldrarna måste delta.

Alla svenska kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till separerande föräldrar, eller föräldrar som levt tillsammans. I kommunens socialtjänst ingår både familjerätten och familjerådgivningen. Det är familjerätten som hjälper till med samarbetssamtalet.

Samarbetssamtal – målsättning

Målet med samarbetssamtal är att föräldrarna ska kunna hitta samarbetsformer kring barnen. Frågor som man ska komma överens om är vårdnad, boende, umgänge, försörjning, och detta utan att gå vidare till en vårdnadstvist i domstol.

Med hjälp av socialtjänstens samtalsledare kan föräldrar exempelvis få hjälp med att skriva avtal om hur frågorna om vårdnad, boende, umgänge etc. ska lösas. Ett sådant avtal måste vara skriftligt och godkänt av socialnämnden i den aktuella kommunen.

Några viktiga punkter att känna till när det handlar om samarbetssamtal:

  • De är kostnadsfria.
  • Samtalsledaren har ingen rätt att fatta beslut om vårdnad, boende, umgänge eller försörjning.
  • Samtalet bedrivs alltid under sekretess.
  • Ett samarbetssamtal är strukturerat för att nå fram till gemensamma överenskommelser.
  • Samtalsledaren kan hjälpa till att upprätta avtal.

Barnets bästa ska avgöra

I ett samarbetssamtal är alltid barnets bästa i fokus. Hur går man tillväga om man kommit fram till att ett samtal är en bra lösning? Kontakta familjerätten på kommunen, antingen på telefon eller blanketter i analogt eller digitalt format.

Under ett samtal är alltid en eller två samtalsledare på plats. Dessa är i de flesta fall socionomer med vidareutbildning. Ibland inleds processen med enskilda samtal med föräldrarna för att få en uppfattning om vilka frågeställningar som är aktuella. Därefter genomför samarbetssamtalet med båda föräldrarna närvarande.

Hur många träffar det handlar om varierar. För vissa kan det räcka med ett tillfälle, för andra behövs det fler. Föräldrarna informeras om den sekretess som gäller och får information om vilka regler och lagar som finns angående dessa frågor.

Kontakta oss redan idag för en inledande gratis rådgivning.25 sep 2017