Vad gör Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för frågor som rör vård och säkerhet för patienter.

Varje år så får man regeringsuppdrag och man lyder under Socialdepartementet. Genom forskning, statistik, undersökningar och utredningar skaffar sig Socialstyrelsen hela tiden ny information som i sin tur leder till att både vård och omsorg förbättras samt att Socialtjänsten får bättre förutsättningar inom sitt område.

Socialstyrelsen är en viktig del av vårt svenska samhälle.Men verkar hela tiden för att vårt svenska samhälle ska erbjuda vård och omsorg i absoluta världsklass och man ser till att vi ligger i bräschen gällande både innovationer och ny teknologi. Inriktningen som Socialstyrelsen ska inta bestäms av Regeringen. Det innebär att den kan se annorlunda ut från år till år och beroende på vilken regerings om har makten.

Information, riktlinjer och upplysning

Socialstyrelsen arbetar dels i syfte att främja och underlätta i vård och omsorg. Dels så agerar man också i syfte att granska både företag, verksamheter och personal. Detta som ett led i att säkerställa god patientvård och patientsäkerhet. Om du som privatperson upplever att du blivit felaktigt behandlad i samband med exempelvis en skada - och fått men i samband med exempelvis operationen - så kan du anmäla detta till Socialstyrelsen som då startar en utredning där man tittar närmare på ditt ärende. Skulle det visa sig att en felaktighet begåtts så kan du få upprättelse i form av att den ansvarige läkaren blir prickad.

På samma sätt har också en vårdgivare en skyldighet att anmäla vårdskador - eller något som skulle kunnat leda till en sådan. Denna anmälan sker till Inspektionen för Vård och Omsorg - IVo - och detta enligt Lex Maria.

Socialstyrelsen arbetar mycket med information kring olika saker som rör vår hälsa. Om du exempelvis plockar upp ett paket cigaretter så kommer du på denna förpackning att se en bild på någonting som är sjukdomsrelaterat som en effekt av rökning. Denna - i många fall osmakliga - bild är något som tagits fram av Socialstyrelsen och detta med ett tydligt syfte som ligger i att informera användare om att det är farligt att röka.

Förr så fanns en enklare text där farorna med rökning stod. Numera så gäller alltså en bild och det är en aggressivare kampanj från Socialstyrelsens sida för att få Sverige rökfritt och därigenom också få en bättre folkhälsa.

Till detta så producerar man även material som går att använda som exempelvis handböcker i samband med vårdnadstvister, skilsmässor och andra situationer som Socialtjänsten dagligen ställs inför.

Den mest kända kampanjen som Socialstyrelsen aldrig låg bakom

Den mest kända kampanjen handlar emellertid om brödskivor - 6-8 sådana, för att vara mer exakt. Det var nämligen en uppmaning som basunerades ut i Sverige 1976 med Socialstyrelsen som avsändare: 6-8 skivor bröd om dagen skulle varje svensk försöka få i sig.

Eller? Sanningen var den att Socialstyrelsen de facto gav denna rekommendation i sina föreskrifter. Lika sant är dock att reklamkampanjen styrdes av ett brödföretag som, helt enkelt, sjanghajade budskapet från Socialstyrelsen. Denna fräcka reklamkupp kan man idag skratta åt, men där och då så var det faktiskt en riktigt het potatis där Socialstyrelsens vara- eller icke-vara faktiskt diskuterades. Kritikerna jämförde kampanjen med så kallade Sovjet-fasoner och detta omedvetna om att en listig brödtillverkare var hjärnan bakom.

Den lättsamma tonen åsido. Socialstyrelsen och arbetet från denna myndighet har en väldigt stor del i hela vårt samhälle och i vårt välmående. Det handlar om att dra upp tydliga riktlinjer, informera, anamma nya möjligheter och att hela tiden värna om att vård och omsorg sköts på ett säkert sätt.

Läs mer

Måste man ha advokat i en vårdnadstvist?

Orosanmälan till Socialtjänsten

Rättegångskostnader

Rättvis bedömning vid vårdnadstvist

 

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
20 Nov 2019