Hur fungerar det om vårdnadshavaren är under 18 år?

Att bli förälder i unga år kan gå hur bra som helst, men kan också innebära svårigheter om man är oförberedd på det ansvar som kommer med att ta hand om ett barn.

För de allra flesta går det dock utmärkt när de väl fått tid att växa in i rollen som föräldrar. Att bli förälder när man är under 18 år är en speciell situation; man är fortfarande själv ett barn i lagens och i många fall omgivningens ögon, man är förälder med ansvar för ett barn och har samtidigt föräldrar som fortfarande har vårdnaden om en.

Tycker man som föräldrar att man själva har bra kolla på situationen så vill man ju inte ha någon som lägger sig i hur man tar hand om sitt barn

Det är inte ovanligt att de nyblivna mor- eller farföräldrarna får stötta och hjälpa i början. Det kan också vara så att man som nybliven förälder tycker att det är jobbigt att de egna föräldrarna lägger sig i så mycket. Tycker man som föräldrar att man själva har bra kolla på situationen så vill man ju inte ha någon som lägger sig i hur man tar hand om sitt barn. Här har man också stöd i lagen som faktiskt uttryckligen säger att även den som är under 18 år blir vårdnadshavare för sitt barn.

Vårdnadshavare men inte förmyndare

Oavsett om man är över eller under 18 år blir man alltså vårdnadshavare för sitt barn när det föds. Det gäller automatiskt mamman och även pappan om man är gifta med varandra, annars måste faderskapet fastställas, om inte båda föräldrarna är helt säkra på vem som är pappa. Då är det bara för pappan att ansöka om vårdnad för barnet. Föräldrar som är under 18 är alltså båda vårdnadshavare och har egna vårdnadshavare.

Att vara vårdnadshavare är att ha det juridiska ansvaret för ett barn, se till att det får sina behov tillgodosedda och att det får en god fostran, all det som vanligen förknippas med föräldraskapet. Däremot kan man inte bli förmyndare för sitt barn förrän man är myndig, men man blir det så fort man fyllt 18 år.

Vad gör en förmyndare?

Att vara förmyndare innebär att man förvaltar sitt barns egendom och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter. Förmyndaren bestämmer fritt hur barnets eventuella tillgångar ska användas till barnet, men är man under 18 år och alltså inte kan bli förmyndare kan det hända att det beslutas att en så kallad särskild förmyndare ska utses. Detta sker dock bara i särskilda fall, där barnets ekonomiska förhållanden är komplicerade. Det kan till exempel vara så att det nyfödda barnet har stora tillgångar som det fått i arv, medan de nyblivna föräldrarna har dålig ekonomi. Då kan föräldrarna få rätt att använda barnets tillgångar för saker som går till barnet, men allt måste redovisas till överförmyndarnämnden, som är den förvaltning inom kommunen som har ansvaret för förmyndarskap.

Relaterade artiklar

Röster höjs för att öka antalet vårdnadshavare

Socialnämndens roll i vårdnadsfrågor

Underhållsbidrag - så fungerar det

Vårdnad för mor- och farföräldrar

 

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
20 Apr 2019