Hur lätt är det att ändra vårdnadshavare?

Den som har vårdnaden om ett barn har det juridiska ansvaret för barnet, och har rätt och skyldighet att ta beslut i viktiga frågor om barnet. Man ska se till att alla barnets behov tillgodoses och att får en bra fostran. I Sverige utgår lagen ifrån att det bästa för barnet är att båda föräldrarna är vårdnadshavare, men när samarbetet kring vårdnaden på ett uppenbart sätt inte fungerar kan rätten välja att döma till ensam vårdnad.

För många föräldrar räcker det att bli påminda om att vårdnaden inte är detsamma som umgänge och att man fortfarande får träffa sina barn även om man inte har vårdnaden

Att ändra vårdnaden är i sig inte svårt, det är att komma överens om vårdnaden som för många är det svåra. Ibland är det så svårt för föräldrarna att komma överens om vårdnaden att det uppstår en vårdnadstvist, när en av föräldrarna stämmer den andra föräldern på vårdnaden. Innan det går så långt finns dock goda möjligheter att få hjälp med samtal hos socialtjänsten, som också kan hjälpa föräldrar att komma överens om vårdnaden. För många föräldrar räcker det att bli påminda om att vårdnaden inte är detsamma som umgänge och att man fortfarande får träffa sina barn även om man inte har vårdnaden.

Ändra vårdnaden vid skilsmässa

För föräldrar som skiljer sig eller separerar är grundpremissen att vårdnaden fortsätter att vara gemensam, och att föräldrarna ska komma överens om vårdnad och umgänge. För vårdnaden gäller att båda föräldrarna visar en vilja till samarbete och inte gör något för att medvetet sabotera vårdnaden. Om föräldrarna är överens om att det bästa är att en av dem tar hand om vårdnaden kan de fylla i redan på skilsmässohandlingarna att det är så de vill ha det. Det kan vara en lösning om föräldrarna vet att de har svårt att komma överens, eller om en av föräldrarna ska flytta långt bort.

Ändra vårdnaden i ett senare skede

Om man kommer överens om att ändra vårdnaden i ett senare skede så brukar även det gå lätt att ändra. Kanske märker man själva att samarbetet inte fungerar och är överens om att det bästa vore om en förälder fick ensam vårdnad. Om den ena föräldern kan tänka sig att avstå från vårdnaden om barnen kan man kontakta socialtjänsten begära att vårdnaden ändras. Man får då hjälp att skriva ett nytt avtal kring vårdnaden.

Att undvika en vårdnadstvist

Är man inte överens finns det ändå mycket man kan göra för att undvika en vårdnadstvist. Det första är att fundera över hur bråk och osämja mellan föräldrarna på verkar barnen, och hur en vårdnadstvist skulle påverka. Dessutom: hur stor chans har man egentligen att vinna över den andra föräldern i en vårdnadstvist? Det är en fråga som vi som advokater kan hjälpa dig att reda ut. Det startas alltför många vårdnadstvister i onödan, där samtal och medlande hade kunnat få frågan löst utan att blanda in lagen.

I grund och botten handlar det om att hitta den bästa lösningen för barnet, inte att få millimeterrättvisa mellan föräldrarna De föräldrar som inser detta och är beredda att ge och ta i en förhandling om vårdnaden och umgänget har goda chanser att slippa undan en vårdnadstvist och göra det som är bäst för sitt barn.

Läs mer

Vårdnad för samkönade föräldrar - så fungerar det

Vårdnad vid missbruk

Vårdnadstvist för pappor

 

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
8 Apr 2019