Kommunen erbjuder familjerådgivning

Svårt att komma överens i hemmet? Är ni beredda att ta in hjälp via någon som kan se på problemet utifrån? Kommunen erbjuder familjerådgivning.

Familjerådgivning är en del av den kommunala service som erbjuds till kommunens medborgare. En tjänst som vänder sig till vuxna som behöver hjälp i sin parrelation eller i relation till sina barn. Det är även vanligt att separerade par vänder sig till familjerådgivningen för att hitta smidiga lösningar för framtida relation.

Frivilligt och anonymt

Grunden för familjerådgivning är frivillighet. Ingen kan tvingas gå till träffarna och väljer en part att inte längre medverka kan rådgivningen avbrytas. Det är alltså en helt frivillig åtgärd.

Det går även att gå på träffarna anonymt. De flesta berättar däremot vad man heter då de personer som håller i samtalen ändå inte för journal eller sparar personuppgifter. Självklart gäller tystnadsplikt.

Engångssamtal eller flera samtal

Familjerådgivning kan bokas som engångstillfälle. Det är i detta fall vanligast att de som kommer på träffarna har en tydlig frågeställning som de vill jobba kring. Är det däremot allmän osämja kan det behövas flera träffar för att flera frågor ska kunna rätas ut.

Tid

Överlag är dessa samtal mellan 60 och 90 minuter. Det är ytterst sällan mer än 90 minuter.

Kostnad

Kommunen avgör hur mycket som varje samtalstillfälle ska kosta. I Gävle kostar det exempelvis 100 kr per tillfälle medan de i Haninge får betala 500 kr. Det kan även vara något olika priser beroende på var man är skriven och vilken familjerådgivning som besöks.

Exempelvis får de som bor i Sandviken (2 mil från Gävle) betala 200 kr om de vill gå i Gävle. Detta medan de som är skrivna i Gävle betalar hälften av detta.

Gräns för antal besök

Många kommuner har gränsen på att max fem träffar erbjuds. Därefter förväntas de som haft samtalet fått verktyg att gå vidare i relationen. Skulle problemen återkomma går det att ansöka om fem nya samtal men detta efter en längre paus.

Kundval innebär även privata aktörer

Kundval innebär att kommuner låter kommuninvånarna välja privata alternativ men till samma kostnad som om kommunens familjerådgivare anlitats. En lista på samarbetande aktörer brukar presenteras på kommunens hemsida (sök på familjerådgivning) och dessa har ingen rätt att neka någon att gå till just dem. Det är även fritt att byta rådgivare utan att behöva ange orsak.

Hos de aktörer som har samarbete med kommunen gäller samma pris och gräns för antal besök. Enda skillnaden är att dessa drivs av ett privat företag. Det finns däremot en viss fördel att välja det privata alternativet.

Har ni haft fem samtal hos kommunen så erbjuds inte fler samtal. Har ni däremot haft fem samtal hos den privata aktören så kan ni fortsätta om så önskas. Det är däremot bara på de fem första samtalen som det kraftigt subventionerade priset gäller. Önskas sedan samtalen fortsätta blir ni tvungna att betala det fulla priset. Hur mycket det kostar att gå till privat psykolog eller beteendevetare beror till stor del på dess utbildning och erfarenhet.

Relaterade artiklar

Ansöka om ensam vårdnad

Är underhållsbidrag avdragsgillt?

Vad händer med vårdnaden om en förälder flyttar?

Allmänna fakta om samarbetssamtal

 

Vänd dig till oss för juridiska ärenden som rör vårdnad
4 Mar 2020